EKG Holter Warszawa

Jak używać EKG Holtera jako narzędzia rejestrującego podczas sesji ćwiczeń

W rehabilitacji kardiologicznej Holter EKG jest zwykłą formą monitora kardiologicznego, zwykłego przenośnego urządzenia elektronicznego służącego do monitorowania rytmu bicia serca w organizmie człowieka podczas snu. Zwykle jest przymocowany do ramienia łóżka lub opuszki palca. EKG ma możliwość rejestrowania aktywności elektrycznej serca i różnych jam serca. Informacje te są następnie przekazywane do komputera, który organizuje dane w bardziej zwięzły i zrozumiały format. Informacje te są niezbędne w ocenie i leczeniu pacjentów, którzy ulegli wypadkom.

Holter EKG jest przydatny w określaniu początku i zakończenia incydentów sercowych podczas snu. Dzieje się tak, ponieważ jest w stanie zebrać najdrobniejsze szczegóły aktywności elektrycznej serca i innych ważnych narządów ciała w nocy. Szczegółowe i wyraźne obrazy sygnałów elektrycznych zbieranych z EKG przez różne kanały czujników pomagają lekarzom i opiekunom w ocenie faktycznego stanu zdrowia pacjenta. W celu rehabilitacji kardiologicznej do monitora medycznego pacjenta często dołączany jest holterowy rejestrator zdarzeń kardiologicznych. Pomaga to ustalić, czy serce pacjenta i inne główne narządy funkcjonują prawidłowo podczas procesu rehabilitacji.

EKG Holtera można wykorzystać do oceny i diagnozy wielu różnych rodzajów chorób. Można to porównać do wyrafinowanej kamery wideo, która pozwala obserwować stan zdrowia pacjenta, nawet gdy śpi. Korzystając z tego urządzenia, będziesz mógł zobaczyć na żywo obraz serca w nocy, gdy pompuje ono krew przez ciało. W nocy monitor będzie mógł gromadzić dane i wyświetlać obrazy na ekranie monitora. Dzięki temu będziesz w stanie dokładnie określić problem, z którym boryka się pacjent i zdecydować, jakie środki należy podjąć. Jeśli nie odnotowano żadnych nieprawidłowości, może to służyć jako doskonałe narzędzie w zapobieganiu dalszym komplikacjom zdrowotnym.

Holter EKG można również stosować w przypadku wielu chorób serca, takich jak zawał mięśnia sercowego (atak serca), przemijające napady niedokrwienne (TIA) i ostry zawał mięśnia sercowego (AMA). Rejestrator zdarzeń może służyć jako dodatkowe narzędzie diagnostyczne w monitorowaniu pacjentów po wcześniejszych operacjach kardiochirurgicznych. Pacjenci, którzy przeszli kilka operacji serca, są często monitorowani za pomocą EKG Holtera, aby monitorować zakres uszkodzeń po operacji. Dane zebrane z rejestratora zdarzeń można porównać z danymi zapisanymi w badaniach EKG w celu ustalenia, czy uszkodzenie doznane przez pacjenta było rozległe. Ponadto, jeśli pacjent cierpi na więcej niż tylko łagodne niedokrwienie mięśnia sercowego, dane zebrane z EKG mogą służyć jako narzędzie diagnostyczne do planowania przyszłych terapii.

Decydując się na zakup Holtera EKG,

musisz wiedzieć, że urządzenie wykorzystuje różne metody rejestracji zdarzeń, takie jak elektroniczny system transmisji danych i rejestrator danych. W pierwszym przypadku dane są przesyłane przewodami do odbiornika, który analizuje dane i interpretuje sygnały. W drugiej metodzie informacje zebrane przez odbiornik są następnie konwertowane na fale i wysyłane do rejestratora danych. Czytelny komputerowo wyświetlacz, którym jest zwykle monitor, jest używany przez rejestrator do odczytu sygnałów. Rejestrator może służyć do analizy danych i uzyskania szczegółowych informacji o ruchu serca w czasie zdarzeń.

EKG pomaga określić częstość akcji serca podczas ćwiczeń. Częstotliwość uderzeń serca jest obliczana za pomocą następującego równania: Ułamek czasu na minutę (FMP) – Średnia szybkość na minutę (ARM). Może również pomóc określić intensywność lub siłę wyjściową serca. Dzieje się tak, ponieważ EKG Holtera może dostarczyć informacji o częstotliwości i czasie bicia serca podczas ćwiczeń. Możesz wykorzystać informacje pochodzące z EKG do pomiaru tętna i określenia, czy wykonujesz wystarczającą ilość ćwiczeń. Na przykład podczas treningu musisz upewnić się, że tętno mieści się w granicach normy.

Za pomocą EKG Holtera można również określić obciążenie serca. Informacje uzyskane z EKG mogą pomóc w określeniu, czy nie wykonujesz zbyt dużego wysiłku. W takim przypadku powinieneś odpocząć i zrobić sobie przerwę. Obciążenie serca powinno być proporcjonalne do wysiłku, jaki wkładasz w ćwiczenia.

Ponieważ EKG Holtera zawiera zapis bicia serca, zawsze możesz dowiedzieć się, czy naprężył mięsień klatki piersiowej. Jeśli tak, powinieneś przestać. Informacje zebrane z EKG mogą również pomóc w ocenie skuteczności treningu. Może mierzyć Twoją wydajność pod względem prędkości i przyspieszenia, a także czasu potrzebnego na wykonanie sesji ćwiczeń.

Please Post Your Comments & Reviews

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *